Privacy- en cookiebeleid

Wie zijn wij

Deze website wordt beheerd door Van den Broeck nv met maatschappelijke zetel te Bredabaan 47 – 49, 2990 WUUSTWEZEL. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met deze website en deze kennisgeving kan je terecht op het e-mailadres info@vdbnv.be

Het adres van onze website is: https://www.vdbnv.be

Gegevensbescherming

Kennisgeving verwerking persoonsgegevens

Van den Broeck nv hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die ons toelaten om jou als natuurlijke persoon te identificeren. Van zodra het mogelijk is om een directe of indirecte link te leggen tussen één of meerdere gegevens en een natuurlijke persoon, spreekt men van persoonsgegevens.

Jouw persoonsgegevens via deze website bekomen zullen door ons steeds beschermd worden conform de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming oftewel GDPR) en de nationale wetgeving ter uitvoering van deze Verordening.

Deze privacyverklaring werd opgemaakt om duidelijk te communiceren i.v.m. de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wij vragen jou als lezer om deze kennisgeving door te geven aan alle personen wiens persoonsgegevens wij verwerken, die rechtstreeks met jou in contact staan.

Wie verwerkt de persoonsgegevens

De website: www.vdbnv.be is een initiatief van:

Van den Broeck nv
Bredabaan 47 – 49
2990 WUUSTWEZEL
BELGIE


Btw-nummer: BE 0419.511.043


E-mail: info@vdbnv.be
Telefoon: +32 3 669 87 10

Welke persoonlijke data verzamelen we?

Contactformulieren

Van den Broeck nv verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Van den Broeck nv:

Voor welke doeleinden worden je gegevens gebruikt?

Van den Broeck nv verzamelt persoonsgegevens om je een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate je intensiever gebruik maakt van de website en onze online dienstverlening.

Bij een bezoek aan de website van Van den Broeck nv  worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren.

Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de website van Van den Broeck nv bezoekt verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Van den Broeck nv  en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Van den Broeck nv zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Van den Broeck nv. Deze persoonsgegevens worden niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derde partijen. Van den Broeck nv heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Welke cookies worden er gebruikt?

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.  Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens je voorkeur onthouden.

Permanente cookies

Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics. Met cookies wordt informatie verzameld over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze website te vergroten.

Third Party cookies

De website bevat ook elementen van andere, derde partijen, zoals videodiensten, social-mediaknoppen of advertenties.

Cookies weigeren

Je kan je browser zo instellen dat je bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Je kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken. Je kan daarnaast aangeven of je al dan niet toestemming geeft dat de website tracking cookies plaatst en deze keuze te allen tijde wijzigen. Je kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer of mobiel apparaat.

Hoe doe je dit op de meest gebruikte browsers

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Van den Broeck nv verwerkt jouw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal Van den Broeck nv onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

Recht op inzage / rectificatie / wissen van je persoonsgegevens

Bij bewijs van jouw identiteit als Gebruiker, beschik je over een recht om van Van den Broeck nv uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van jouw persoonsgegevens. Wanneer Van den Broeck nv je gegevens verwerkt, heb je bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien je jouw recht op inzage wenst te gebruiken, zal Van den Broeck nv hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar info@vdbnv.be.

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. Je kan jouw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Van den Broeck nv. Van den Broeck nv zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

Je hebt bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging jouw persoonsgegevens door ons te laten wissen. Je kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

Van den Broeck nv beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

Recht op beperking van / bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens

De Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen:

De Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Van den Broeck nv staakt hierna de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij Van den Broeck nv dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien de Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal Van den Broeck nv hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@vdbnv.be.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

De Gebruiker heeft het recht om de aan Van den Broeck nv verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

Recht op het intrekken van mijn toestemming / recht om klacht in te dienen

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft de Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Van den Broeck nv bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien de Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal Van den Broeck nv hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar info@vdbnv.be.

Hoelang bewaren we jouw data?

Voor gebruikers die het contactformulier op onze website indienen, bewaren we ook persoonlijke informatie teneinde hun vraag op te volgen en contact op te nemen. Alle gebruikers kunnen vragen hun persoonlijke informatie te wijzigen of verwijderen op ieder moment. Beheerders van de website kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

© Van den Broeck NV 2024 – Webdesign Media-Architect